Ціна: UAH 100


Філіп'єв Артем Олександрович

Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи.

 

Анотація: У дисертаційній роботі комплексно та системно розглядаються питання, пов'язані із застосуванням іноземного приватного права для регулювання приватноправових відносин за участю іноземного елементу. Особливу увагу в дослідженні приділено питанням теоретичного обґрунтування застосування іноземного права, зв'язку, що існує між можливістю застосування іноземного права та принципами права. Крім того, в роботі розглянуто проблеми пов'язані із особливостями тлумаченням змісту іноземних норм, обмеженнями, які передбачені для їх застосування. У роботі порушуються питання пов'язані із визначенням процесуального характеру іноземного права, можливими способами встановлення в суді змісту його норм та участі в цьому процесі сторін, а також процесуальними наслідками неправильного застосування іноземних правових норм або їх незастосування.

Дата захисту: 06.04.2009

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Кисіль Василь Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (39,79 KB)