Ціна: UAH 100


Бабій Інна Вікторівна

Досудове провадження у кримінальних справах щодо окремих службових осіб, які обіймають особливо відповідальне становище

 

Анотація: Дисертація є дослідженням, в якому на монографічному рівні вивчені актуальні правові, теоретичні і практичні проблеми досудового провадження у кримінальних справах про злочини окремих службових осіб, які обіймають особливо відповідальне становище. В роботі розглядаються види проваджень у кримінальному судочинстві. Досліджується правовий статус окремих службових осіб, які обіймають особливо відповідальне становище та їх імунітет. Аналізується процесуальний порядок порушення кримінальної справи, проведення процесуальних дій та застосування заходів процесуального примусу щодо вказаних осіб. Внесено пропозиції з удосконалення законодавчого врегулювання досудового провадження щодо окремих службових осіб, які обіймають особливо відповідальне становище, покращення слідчої і судової практики.

Дата захисту: 26.03.2009

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Удалова Лариса Давидівна, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (32,44 KB)