Ціна: UAH 100


Маруженко Олексій Петрович

Інформаційне забезпечення законотворчого процесу в Україні

 

Анотація: У дисертації досліджено питання інформаційного забезпечення законотворчого процесу в Україні. Автором окреслено коло завдань інформаційного забезпечення законотворчого процесу, з'ясовано сутність окремих його складових, проведено аналіз змісту та функцій суб'єктів, що беруть участь у ньому. Запропоноване авторське визначення поняття `інформаційне забезпечення законотворчого процесу`. З'ясовано змістовну та функціональну ролі інформації та її різновидів на різних етапах законотворчого процесу. Здійснено аналіз нормативно-правового регулювання інформаційного забезпечення законотворчого процесу та запропоновано рекомендації щодо його вдосконалення. Досліджено зарубіжний досвід інформаційного забезпечення законотворчого процесу. Визначено вплив інформаційного фактору на ефективність законотворчого процесу. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення інформаційного забезпечення законотворчого процесу в Україні.

Дата захисту: 26.03.2009

Місце захисту: Інститут законодавства Верховної Ради України

Науковий керівник: Копиленко Олександр Любимович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .