Ціна: UAH 100


Міщенко Анастасія Володимирівна

Транспортний коридор як форма правового регулювання ринку транспортних послуг в Україні

 

Анотація: Робота присвячена дослідженню теоретичних засад транспортного коридору як форми правового регулювання ринку транспортних послуг в Україні. У ній наводиться авторське визначення понять `транспортний коридор`, `національний транспортний коридор`, `міжнародний транспортний коридор`, `ринок транспортних послуг`, `національна транспортна політика`. Визначаються критерії класифікації учасників транспортних коридорів. Здійснюється історичний екскурс щодо передумов становлення транспортних коридорів на території України, аналізується сучасний стан законодавства у цій сфері, а також мета і завдання національної транспортної політики. Визначаються функції міжнародного транспортного коридору в забезпеченні транзитних перевезень. Уточнюється визначення транзиту вантажів та критерії класифікації транзитних перевезень. На цьому підґрунті провадиться аналіз основних напрямків гармонізації національного законодавства та міжнародних норм у сфері транзитних перевезень.

Дата захисту: 26.02.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Бойчук Роман Петрович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (25,08 KB)