Ціна: UAH 100


Черкаська Наталя Вікторівна

Обмеження прав на земельні ділянки.

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню обмежень прав на земельні ділянки. У роботі виявлені ознаки та доопрацьовано визначення поняття обмеження прав на земельні ділянки, визначено види обмежень прав на земельні ділянки. Узагальнено підстави встановлення обмеження прав на земельні ділянки та запропоновано вичерпний їх перелік, досліджено повноваження суб'єктів земельних правовідносин щодо встановлення обмеження прав на земельні ділянки та визначено сфери їх впливу на суспільні відносини, що досліджуються. Досліджено питання гарантій прав землевласників та землекористувачів при їх обмеженні. Виділено види таких гарантій, класифіковано способи захисту порушених прав суб'єктів земельних правовідносин при їх обмеженні. Обґрунтовано внесення пропозицій з удосконалення чинного законодавства щодо видів, підстав і порядку встановлення обмежень прав на земельні ділянки, здійснення державної реєстрації таких обмежень, гарантій прав землевласників та землекористувачів тощо.`

Дата захисту: 26.02.2009

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Бобкова Антоніна Григоріївна, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (24,56 KB)