Ціна: UAH 100


Щербак Ірина Анатоліївна

Правове регулювання господарських відносин за участю відокремлених підрозділів підприємств

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: господарські відносини за участю відокремлених підрозділів підприємств. Мета дослідження: обґрунтування нових теоретичних положень та розробка конкретних рекомендацій з удосконалення правового регулювання господарських відносин за участю відокремлених підрозділів підприємств. Методи дослідження: історичний, діалектичний, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний, формально-логічний, статистичний. Теоретичне та практичне значення полягає в можливості використання результатів дослідження у нормотворчій діяльності для вдосконалення законодавства України про відокремлені підрозділи підприємств. Результати дослідження використані: при підготовці пропозицій по внесенню змін і доповнень до законопроекту Про акціонерні товариства`, у діяльності ВАТ Донецький металургійний завод` при підготовці змін та доповнень до Положення про представництво ВАТ ДМЗ`, підготовлені рекомендації також можуть бути використані при урегулюванні внутрішньогосподарських спорів, окремі результати дослідженнявикористано у діяльності філії ЗАТ Київстар Дж. Ес. Ем.` у м. Дніпропетровську та її Донецького відділення, в навчальному процесі при викладанні учбового курсу Основи правознавства` в Донецькому національному університеті. Наукова новизна: у роботі обґрунтовано визначення поняття та доцільне в існуючих умовах законодавче визначення кваліфікуючих ознак відокремлених підрозділів підприємств. Упорядковано класифікацію відокремлених підрозділів підприємств. Визначено доцільність та особливості участі філій, представництв та інших відокремлених підрозділів підприємств у всіх видах господарських відносин. Сформульовано пропозиції щодо державної реєстрації, ліцензування, зовнішньоекономічної діяльності відокремлених підрозділів підприємств, їх господарської відповідальності за своїми зобов'язаннями., інші пропозиції до законодавства. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання (для практичної діяльності), вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 27.02.2009

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Грудницька Світлана Миколаївна, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (27,85 KB)