Ціна: UAH 100


Спіжов Віталій Вікторович

Договір банківського вкладу (депозиту) за цивільним законодавством України

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному теоретичному та практичному аналізу договору банківського вкладу (депозиту). У роботі досліджено історико-правові витоки виникнення і формування та правову природу договору банківського вкладу (депозиту). Дається правова характеристика договору, аналізуються його умови та правовий режим залучених коштів на депозит, правове становище сторін, спосіб повідомлення вкладників. Проаналізовано особливості укладання, зміни та розірвання договору банківського вкладу (депозиту).

Дата захисту: 09.02.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Шишка Роман Богданович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .