Ціна: UAH 100


Чередніченко Наталя Анатоліївна

Соціально-правовий захист жінок -працівників органів внутрішніх справ

 

Анотація: `Дисертацію присвячено комплексному аналізу теоретичних і практичних питань соціально-правового захисту жінок - працівників органів внутрішніх справ. У роботі розглядаються поняття трудових правовідносини у сфері державної служби, соціально-правового захисту взагалі та соціально-правового захисту жінок - працівників органів внутрішніх справ зокрема, сутність і особливості службово-трудових правовідносин жінок в органах внутрішніх справ.`

Дата захисту: 06.02.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Лавріненко Олег Володимирович, к.ю.н., проф., 12.00.05. .