Ціна: UAH 100


Киян Володимир Якович

Правове регулювання переміщення та просування по службі працівників органів внутрішніх справ

 

Анотація: Дисертація присвячена актуальним теоретичним і практичним проблемам переміщення та просування по службі працівників ОВС України. Розкрито поняття `переміщення по службі`, `просування по службі` та їх вплив на формування кадрового забезпечення ОВС України. Обґрунтовано положення, що правовідносини, які охоплюються поняттям `переміщення по службі`, не відповідають загальноприйнятим нормам цього поняття трудового права.

Дата захисту: 06.02.2009

Місце захисту: Запорізький юридичний інститут МВС України

Науковий керівник: Обушенко Олександр Миколайович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .