Ціна: UAH 100


Рождественська Олена Сергіївна

Особливий суб'єкт інформаційних правовідносин (загальнотеоретичний аспект)

 

Анотація: `Дисертацію присвячено характеристиці загальнотеоретичних аспектів особливого суб'єкта інформаційних правовідносин. У роботі визначено основні наукові підходи до розуміння суб'єкта права та правовідносин, з'ясовано труднощі теоретичного визначення підстав та етапів виникнення і припинення правосуб'єктності суб'єкта правовідносин, розкрито основні аспекти розуміння підстав класифікації суб'єктів правовідносин.`

Дата захисту: 07.02.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Письменицький Андрій Анатолійович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .