Ціна: UAH 100


Яремко Оксана Михайлівна

Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правової традиції

 

Анотація: Робота присвячена комплексному висвітленню проблеми контамінації раціонального та гуманістичного вимірів в інституті покарання у контексті європейської правової традиції. У дисертації доведено, що під впливом низки чинників на різних етапах розвитку суспільства раціональний та гуманістичний виміри в інституті покарання змішувалися, зіставлялися, увідповіднювалися, поєднувались, а також роз'єднувалися, розривалися аж до протиставлення. Показано, що інститут покарання залежно від домінування кожного з вимірів (раціонального чи гуманістичного) набував специфічності: інквізиційно-репресивний інститут покарання формувався за значної переваги раціоцентрично-утилітарного виміру над гуманістичним, а за домінування раціонально-духовного виміру над раціоцентричним інквізиційно-репресивний характер цього інституту зводився до мінімуму.

Дата захисту: 27.02.2009

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Братасюк Марія Григорівна, д.філос.н., проф., 12.00.12. .