Ціна: UAH 100


Волков Олександр Анатолійович

Зобов'язання відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності за цивільним законодавством України.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню і обґрунтуванню теоретичних та практичних питань зобов'язань відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності за цивільним законодавством України. Проаналізовано поняття, типологію зобов'язань відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності за ЦК України, їх співвідношення з деліктними зобов'язаннями, особливості суб'єктного складу зобов'язань відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності, та розподілу прав та обов'язків між учасниками досліджуваних зобов'язань. Значну увагу приділено розгляду питань визначення крайньої необхідності, а також розмежуванню крайньої необхідності з суміжними категоріями цивільного права. Здійснено також аналіз виправданості вживаної термінології та позначення окремих категорій у цій сфері з відповідними пропозиціями щодо їх вдосконалення. Сформульовані пропозиції стосовно вдосконалення норм чинного цивільного законодавства.`

Дата захисту: 27.02.2009

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .