Ціна: UAH 100


Соколянський Дмитро Вікторович

Договір притримання у цивільному праві України.

 

Анотація: Визначено поняття і сутність договору притримання, а також його правову природу і місце в системі цивільно-правових договорів на основі змісту, принципів і правової природи права притримання. Визначено форму і порядок укладення договору притримання, а також зміст цього договору, підстави та наслідки його зміни, розірвання і припинення. Досліджено порядок виконання договору притримання і правові наслідки порушення цього договору. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших актів цивільного законодавства з метою вдосконалення нормативного регулювання правовідносин, що стосуються притримання.`

Дата захисту: 27.02.2009

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Зубар Володимир Михайлович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (19,95 KB)