Ціна: UAH 100


Копча Василь Васильович

Конституційний розвиток Словацької Республіки 1989-2004 рр.: історико-правове дослідження.

 

Анотація: У дисертації досліджуються питання конституювання і конституційно-правового розвитку Словацької Республіки в період 1989-2004 рр. в умовах проведення демократичних суспільних перетворень та підготовки і вступу до Європейського Союзу. Дано аналіз генезису конституційного статусу слова-цької державності в період першої і другої Чехословацьких Республік та в ча-си соціалізму. Значну увагу приділено перебудові конституційної системи Словацької Республіки в період її становлення як незалежної держави, проце-су визначення форми правління. Дисертаційна робота містить дослідження проблем конституційного розвитку Словацької Республіки в період державо-творення, зокрема: відступу від демократичних стандартів в середині 1990-х рр., змісту і технології проведення конституційної реформи в 1999-2001 рр. У роботі цілісно досліджено створення конституційного механізму вступу Словацької Республіки до ЄС і пов'язані з цим напрями реформування кон-ституційної системи СР у період 1999-2004 рр.

Дата захисту: 26.02.2009

Місце захисту: Ужгородський національний університет

Науковий керівник: Лемак В.В., д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (38,54 KB)