Ціна: UAH 100


Антонюк Уляна Василівна

Правове забезпечення екологічної безпеки у діяльності залізничного транспорту

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню правового забезпечення екологічної безпеки у діяльності залізничного транспорту. У дослідженні подано визначення поняття `екологічна безпека у процесі діяльності залізничного транспорту`, виділено його ознаки. Проаналізовано основні фактори впливу експлуатаційної діяльності об'єктів залізничного транспорту на стан довкілля та його окремі елементи та здійснено історичний огляд законодавства Української РСР та України щодо охорони довкілля у сфері залізничного транспорту. Визначено види органів, які здійснюють державне управління, контроль та нагляд за додержанням природоохоронного законодавства у процесі діяльності об'єктів залізничного транспорту і подано аналіз ефективності їх діяльності. Висвітлено основні аспекти застосування видів юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у сфері залізничного транспорту. Обґрунтовані і розроблені пропозиції по вдосконаленні чинного законодавства України щодо правового регулювання екологічної безпеки у процесі експлуатаційної діяльності об'єктів залізничного транспорту.

Дата захисту: 12.03.2009

Місце захисту: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Науковий керівник: Басай Віктор Давидович, д.ю.н., проф., 12.00.0612.00.06


Автореферат (27,99 KB)