Ціна: UAH 100


Шахбазян Карина Суренівна

Міжнародно-правові основи регулювання відносин в мережі Інтернет.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню аспектів міжнародно-правових основ регулювання відносин в мережі Інтернет. В дисертаційній роботі викладена загальна характеристика сучасного стану міжнародно-правового регулювання відносин, пов'язаних з діяльністю в Інтернет, запропоновано періодизацію етапів міжнародно-правового регулювання Інтернет-відносин, визначено правовий статус Інтернет, проаналізовано систему джерел міжнародного права у галузі Інтернет, а також діяльність суб'єктів міжнародно-правового регулювання. Досліджено також регіональну систему регулювання Інтернет на рівні ЄС та в Україні. Досліджено відповідність законодавства України в галузі Інтернет-регулювання міжнародно-правовим нормам та праву ЄС.

Дата захисту: 02.03.2009

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Мицик Всеволод Всеволодович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (37,90 KB)