Ціна: UAH 100


Хабло Оксана Юріївна

Зловживання у сфері кримінального процесу

 

Анотація: Дисертація присвячена розгляду теоретичних та практичних засад проблеми зловживань у сфері кримінального процесу України. Висвітлено розвиток проблеми зловживання кримінально-процесуальними правами та повноваженнями на аналізі історико-теоретичних джерел, охарактеризовано основні ознаки зловживання у сфері кримінального процесу та запропоновано його визначення. Узагальнюються думки щодо правової природи зловживання правом у сфері кримінально-процесуальних відносин, його співвідношення з кримінально-процесуальним правопорушенням та помилкою, розробляється класифікація зловживань кримінально-процесуальними правами та повноваженнями. Пропонується систематизація наслідків зловживань кримінально-процесуальними правами та повноваженнями на аналізі кримінально-процесуального законодавства. Деталізовані окремі форми зловживань, розроблені пропозиції по вдосконаленню кримінально-процесуального законодавства України та практики його застосування.

Дата захисту: 27.02.2009

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Удалова Лариса Давидівна, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (32,87 KB)