Ціна: UAH 100


Касараба Юрій Ярославович

Адміністративно-правове забезпечення впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність органів міліції України

 

Анотація: У дисертації розкрито рівень адміністративно-правового забезпечення впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність органів міліції України. Подано класифікацію міжнародно-правових стандартів, що забезпечуються органами міліції України, з'ясовано зміст поняття забезпечення прав і свобод людини органами міліції України, сформовано базові науково-теоретичні положення організації діяльності органів міліції України щодо забезпечення прав і свобод людини, розкрито зміст міжнародно-правових стандартів етичної поведінки поліції зарубіжних країн, проаналізовано можливості використання в Україні досвіду діяльності поліції зарубіжних країн у сфері забезпечення прав і свобод людини та визначено напрями реформування відомчої освіти відповідно до міжнародних стандартів підготовки поліцейських кадрів.

Дата захисту: 19.02.2009

Місце захисту: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Науковий керівник: Шамрай Василь Олександрович, д.держ.упр., проф., 25.00.0225.00.02


Автореферат (34,83 KB)