Ціна: UAH 100


Плачков Дмитро Федорович

Відшкодування шкоди фізичній особі, що потерпіла від злочину, за цивільним законодавством.

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню особливостей відшкодування державою шкоди, заподіяної злочином. Розглядаються засади українського цивільного законодавства, що регулює інститут відшкодування державою шкоди особі, яка потерпіла від злочину. Досліджена правова природа відносин, що виникають внаслідок завдання шкоди злочином, а також відшкодування шкоди державою та виділено характерні ознаки зобов'язань держави, що виникають внаслідок завдання шкоди злочином, проаналізований суб'єктний склад зобов'язань держави, що виникають внаслідок завдання шкоди злочином, досліджені підстави та умови відшкодування державою шкоди особі, що потерпіла від злочину, проаналізовано особливості реального механізму відшкодування державою шкоди особі, що потерпіла від злочину. Сформульовано теоретичні висновки з досліджених питань та практичні пропозиції, спрямовані на удосконалення інституту відшкодування державою шкоди особі, що потерпіла від злочину.``

Дата захисту: 22.01.2009

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (24,87 KB)