Ціна: UAH 100


Орзіх Юрій Геннадійович

Брокерський договір: цивільно-правовий аспект.

 

Анотація: Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою, яку присвячено дослідженню брокерського договору за цивільним законодавством України. Уперше на науковому рівні провадиться комплексне дослідження брокерського договору за цивільним законодавством України. Основною метою дисертаційного дослідження є з'ясування сутності та значення брокерського договору за сучасних умов, визначення його ознак і особливостей, теоретичний аналіз зобов'язань, які виникають у процесі укладання, зміни або припинення брокерського договору, відповідальності за його порушення, формування пропозицій щодо правового регулювання брокерських відносин у цивільному законодавстві України. У дисертації послідовно досліджуються цивільно-правова природа брокерських відносин, місце брокерського договору в системі договірних зобов'язань, співвідношення з іншими посередницькими договорами. Визначено змішаний характер брокерського договору, що відбувається завдяки змішуванню положень таких договірних конструкцій, як договір доручення, комісії та агентський договір. Проаналізовано динаміку брокерських зобов'язань: порядок укладення, виконання, зміни та розірвання, припинення відносин у брокерському договорі, а також відповідальність за невиконання чи неналежне виконання брокерського договору. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України.`

Дата захисту: 23.01.2009

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (24,69 KB)