Ціна: UAH 100


Калачова Ольга Миколаївна

Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні.

 

Анотація: Дисертація присвячена проблемам визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні, зокрема, інформаційній невизначеності щодо фактичного становища особи, можливій наявності подвійного статусу суб'єкта. У роботі запропоновано алгоритм дій слідчого при вирішенні питання щодо наділення особи кримінального процесуальним статусом, за яким розглянуто процесуальний порядок визначення правового становища окремих суб'єктів кримінального судочинства. Проаналізовані особливості визначення слідчим процесуального статусу учасників кримінального судочинства на різних стадіях досудового провадження. Запропоновано ряд змін і доповнень до чинного КПК та проекту КПК з метою удосконалення правової регламентації дій слідчого при визначенні процесуального статусу учасника кримінального судочинства.

Дата захисту: 16.01.2009

Місце захисту: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Науковий керівник: Галаган Володимир Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (26,54 KB)