Ціна: UAH 100


Павлюченко Юлія Миколаївна

Правове регулювання діяльності по реалізації арештованого майна

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: комплекс суспільних відносин, пов'язаних із організацією та здійсненням діяльності з реалізації арештованого майна. Мета дослідження: розробка теоретичних положень щодо удосконалення правового регулювання діяльності по реалізації арештованого майна, підготовка пропозицій щодо змін та доповнень відповідного законодавства. Методи дослідження: формально-логічний, історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, аналізу і синтезу. Теоретичне та практичне значення полягає у визначенні напрямів розвитку правових засад здійснення діяльності по реалізації арештованого майна. Сформульовані пропозиції з удосконалення нормативно-правових актів щодо певних аспектів здійснення цієї діяльності, що має значення для підвищення ефективності законодавчого впливу на неї. Результати дослідження використовуються у Донецькому національному університеті МОН України у навчальному процесі при викладанні дисципліни `Господарське право` (загальна частина), окремі положення використані Донецькою філієюТОВ `Мультисервіс` та впроваджені Донецькою філією ТОВ `Гаста`, пропозиції по внесенню змін та доповнень до законодавства, яким регулюється здійснення діяльності з реалізації арештованого майна, узяті до уваги Центром законодавчих ініціатив Донецької обласної ради для використання при підготовці відповідних законопроектів. Наукова новизна: на основі вперше проведеного в Україні дослідження правового регулювання діяльності по реалізації арештованого майна, обґрунтовано нові теоретичні положення щодо правових аспектів такої діяльності як виду господарської, розроблені пропозиції з удосконалення законодавства, яке регулює її здійснення. Аргументовано висновки щодо поняття, ознак, умов здійснення діяльності з реалізації арештованого майна, запропоновано основні напрямки удосконалення законодавства, яким регулюється ця діяльність. Надано визначення поняття діяльності з реалізації арештованого майна та порушення порядку реалізації арештованого майна, уточнено визначення спеціалізованої організації. Доопрацьовано договірні засади здійснення діяльності з реалізації арештованого майна та порядок реалізації. Досліджено та конкретизовано правові наслідки порушень у сфері реалізації арештованого майна, включаючи питання визнання прилюдних торгів недійсними, підстав та форм відповідальності за допущені порушення у цій сфері. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, спеціалізовані організації з реалізації арештованого майна та органи державної виконавчої служби, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 23.12.2008

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Мамутов Валентин Карлович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (24,99 KB)