Ціна: UAH 100


Микитенко Людмила Андріївна

. Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в Україні

 

Анотація: Дисертацію присвячено розгляду теоретичних, законодавчих та методичних проблем адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності. У роботі досліджено форми адміністративного впливу на рекламну діяльність через встановлення змісту понять `державний контроль рекламної діяльності`, `рекламний ринок`, `рекламна діяльність` та `реклама`. Визначено умови та особливості адміністративно-правових засад регулювання рекламної діяльності в Україні. Визначено, що однією з форм адміністративного впливу на рекламну діяльність є державний контроль рекламної діяльності, який в свою чергу є складовою адміністративно-правового регулювання. В дисертаційному дослідженні розкрито організаційно-правові засади державного контролю рекламної діяльності Охарактеризовано діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням учасниками рекламної діяльності законодавства про рекламу, визначено їх систему, контрольні повноваження в сфері рекламної діяльності, розкриті методи та форми здійснення державного контролю. Проаналізовано адміністративно-правові гарантії забезпечення прав споживачів та підприємців на добросовісну рекламу. Досліджені заходи адміністративного примусу які застосовуються до учасників рекламної діяльності та підстави застосування адміністративних стягнень у сфері рекламної діяльності. Обґрунтовано необхідність вдосконалення адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності шляхом внесення змін до вже існуючих нормативно-правових актів в Україні.

Дата захисту: 22.01.2009

Місце захисту: Київський національний торговельно-економічний університет

Науковий керівник: Красіліч Наталія Дмитрівна, к.ю.н., доц., 12.00.0712.00.07


(0,00 KB)
Автореферат (39,19 KB)