Ціна: UAH 100


Савченко Олександр Ілліч

Адміністративні делікти у сфері міграції

 

Анотація: Робота присвячена дослідженню наукових засад адміністративного делікту у сфері міграції, визначенню приоритетних шляхів удосконалення адміністративно-деліктного законодавства у цій сфері. У дисертації розглядаються питання поняття, ознак адміністративного делікту у сфері міграції та складів кожного з видів адміністративних деліктів у сфері міграції, порядку провадження в цих справах та застосування адміністративних стягнень до суб'єктів вчинення адміністративних деліктів у сфері міграції. Запропоновано перспективні шляхи реформування адміністративно-деліктного законодавства у сфері міграції, на підставі чого розроблено пропозиції щодо внесення змін та доповнень до законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України та відомчих підзаконних правових актів.

Дата захисту: 23.01.2009

Місце захисту: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Негодченко Олександр Володимир, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (25,18 KB)