Ціна: UAH 100


Стецюк Богдан Романович

Кримінальний процес у правовій системі Гетьманщини

 

Анотація: У дисертації на основі аналізу нормативно-правових актів, архівних джерел досліджується формування, становлення та подальший розвиток кримінально-процесуального права та функціонування його суб'єктів на Гетьманщині у контексті загальних соціальних і правових процесів. Розкривається структура і механізм формування складових елементів кримінально-процесуального права, особливості провадження судочинства.

Дата захисту: 12.12.2008

Місце захисту: Запорізький юридичний інститут МВС України

Науковий керівник: Головко Олександр Миколайович, д.ю.н., с.н.с., 12.00.01. .


Автореферат (33,10 KB)