Ціна: UAH 100


Величко Дмитро Михайлович

Джерела міжнародно-правового регулювання праці

 

Анотація: Дисертація присвячена вивченню джерел міжнародно-правового регулювання праці. Робиться наголос, що сьогодні в світлі того, що, по-перше, українське національне трудове законодавство потребує змін та удосконалення, по-друге, орієнтиром в цьому питанні в зв'язку із бажанням України виступати як рівноправний член міжнародного співтовариства мають бути міжнародно-правові норми регулювання праці.

Дата захисту: 13.12.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Копайгора Іван Данилович, к.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (26,12 KB)