Ціна: UAH 100


Журба Олександр Валерійович

Особливості правового регулювання праці громадян України за кордоном.

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем, пов'язаних із правовим регулюванням праці громадян України за кордоном.У дослідженні проаналізовано виникнення та розвиток трудової міграції населення. Визначено і з'ясовано сутність і зміст явища праці за кордоном, його позитивні й негативні наслідки. Визначено передумови виїзду громадян України на заробітки за кордон. З'ясовано процедуру і порядок виїзду за кордон з метою працевлаштування.

Дата захисту: 22.11.2008

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Мельник Костянтин Юрійович, к.ю.н., с.н.с., 12.00.05. .


Автореферат (44,14 KB)