Ціна: UAH 100


Черноус Світлана Миколаївна

Оціночні поняття у трудовому праві України

 

Анотація: `Дисертація присвячена комплексному дослідженню оціночних понять трудового права України. У дисертації досліджуються структурні елементи понятійного апарату трудового права України, визначається місце оціночних понять як його складової. Пропонується визначення понятійного апарату трудового права України, оціночних понять трудового права, виділяються характерні ознаки останніх, здійснюється їх відмежування від суміжних категорій. Проводиться класифікація та групування оціночних понять трудового права України. Визначається поняття, види, форми та способи конкретизації оціночних понять трудового права України, виділяються та аналізуються функції, які виконують оціночні поняття трудового права, формулюються гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права.`

Дата захисту: 26.12.2008

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Панасюк Олег Терентійович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (22,27 KB)