Ціна: UAH 100


Кравчук Володимир Миколайович

Роль суду і прокуратури у забезпеченні законності актів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

 

Анотація: `Робота є комплексним науковим дослідженням проблем судоустрою, судочинства і діяльності прокуратури із забезпечення законності актів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. У роботі розглянуто питання правової природи цих актів, особливостей актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення їх законності, наведено міркування щодо шляхів розвитку адміністративної юстиції в Україні і підвищення її ролі у здійсненні контролю за нормотворчою і правозастосувальною діяльністю владних структур, роль прокуратури у захисті прав і свобод шляхом здійснення нагляду за законністю актів органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, представництва в суді інтересів громадян та юридичних осіб. Внесено пропозиції про зміни та доповнення до законів України `Про прокуратуру`, `Про місцеві державні адміністрації`, `Про місцеве самоврядування в Україні`, `Про судоустрій України`, КАС України, інших нормативних актів, а також щодо поліпшення організації діяльності суду і прокуратури у цій сфері.``

Дата захисту: 23.12.2008

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Долежан Валентин Володимирович, д.ю.н., проф., 12.00.10. .


Автореферат (31,64 KB)