Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Магітова Анжеліка Борисівна

`Українська історія у висвітленні часопису ``Вестник Европы`` (1866-1918)`

 

Анотація: `В дисертаційному дослідженні комплексно досліджено процес розвитку української історіографії кінця 60-х років ХІХ - початку ХХ ст., репрезентований у публікаціях часопису ``Вестник Европы``. У роботі висвітлюється історія цього періодичного видання, розглядається українська складова, представлена у журнальних публікаціях. З'ясовано сутність й специфіку українсько-російських інтелектуальних контактів означеного періоду. Під час роботи виявлено і систематизовано основні публікації, присвячені українській проблематиці, за весь період функціонування часопису (1866-1918), проведено їх бібліографічну систематизацію, показана роль відомих українських діячів (таких як М.Грушевський, М.Костомаров, М.Драгоманов, О.Єфименко) в актуалізації українського питання та пропаганді української історії, з'ясовано форми та обсяг співпраці українських дослідників з ``Вестником Европы``, в т.ч. їхню роль у становленні журналу, проаналізовано наукові дискусії українських учених і публіцистів на сторінках часопису, простежено еволюцію суспільно-громадської позиції журналу стосовно українського питання, представлена російська рецепція України низкою визначних представників її (російської) академічної інтелігенції, показано динаміку розповсюдження журналу на теренах України.`

Дата захисту: 25.12.2008

Місце захисту: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Науковий керівник: Верба Ігор Володимирович, д.і.н., проф., 07.00.06. .


Автореферат (27,73 KB)