Ціна: UAH 100


Кравець Ірина Мирославівна

Правове становище суб'єктів організаційно-господарських повноважень.

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена комплексному дослідженню правового становища суб'єктів організаційно-господарських повноважень. Досліджено історію виникнення та становлення суб'єктів, що здійснюють ПООГ в Україні. Визначені поняття та підстави виникнення організаційно-господарських повноважень, поняття суб'єкта організаційно-господарських повноважень, нормативно-правова основа діяльності суб'єктів зазначених повноважень. Встановлені особливості правового становища окремих видів суб'єктів організаційно-господарських повноважень в Україні: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, господарських об'єднань, власників майна. Окремо розглянуто питання правового становища суб'єктів, що здійснюють ПООГ за правом зарубіжних країн, міжнародних організацій, зокрема Європейського Союзу. Значна увага в дисертації приділена розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України, яке регулює становище суб'єктів організаційно-господарських повноважень. Зокрема, запропоновано проект розділу ІІ1 ГК України під назвою `Суб'єкти організаційно-господарських повноважень`.

Дата захисту: 17.12.2008

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Вінник Оксана Мар`янівна, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (23,19 KB)