Ціна: UAH 100


Пригара Леся Іванівна

Юридична техніка актів правозастосування

 

Анотація: `Дисертаційне дослідження присвячене проблематиці природи, сутності та значення юридичної техніки актів правозастосування як важливого різновиду юридичної техніки правових актів. Проведено комплексний аналіз природи актів правозастосування, визначено їх місце в системі правових документів. Уточнено та обґрунтовано авторське визначення понять `юридична техніка`, `акт правозастосування`, `юридичний термін`, `розпорядчий акт`, `процесуальний акт`, визначено специфіку юридико-технічної будови структури та змісту актів правозастосування, з'ясовано композиційні засади їх побудови. Встановлено особливості юридичної техніки розпорядчих та процесуальних актів, а також обґрунтовано ряд рекомендацій щодо вдосконалення практики їх розробки й прийняття.`

Дата захисту: 25.12.2008

Місце захисту: Київський університет права НАН України

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна, к.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (25,56 KB)