Ціна: UAH 100


Хлистова Надія Борисівна

Заохочення суспільно корисної мотивації: кримінально-правові та кримінологічні аспекти.

 

Анотація: Дисертація присвячена характеристиці суспільно корисної мотивації злочинної, посткримінальної та правомірної поведінки. Аналізується юридична література та спірні точки зору щодо існування суспільно корисної мотивації злочину. Визначається поняття суспільно корисної мотивації, наводяться ознаки, за якими така мотивація відрізняється від суспільно негативної мотивації. Визначено кримінально-правову та кримінологічну сутність суспільно корисної мотивації поведінки.

Дата захисту: 02.12.2008

Місце захисту: Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник: Палій Максим Валерійович, к.ю.н., доц., 12.00.08. .


Автореферат (27,51 KB)