Ціна: UAH 100


Кирєєва Ірина Валеріївна

Загальні засади припинення прав громадян щодо природних об'єктів.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню загальних засад припинення прав громадян щодо природних об'єктів. Розглянуто законодавчі засади припинення прав громадян щодо природних об'єктів, зокрема, досліджено періоди розвитку законодавства про припинення прав громадян щодо природних об'єктів, починаючи з 1917 року і до цього часу. Визначено поняття припинення прав громадян щодо природних об'єктів. Обгрунтовані особливості відносин з припинення прав громадян щодо природних об'єктів. Виділені та проаналізовані засадничі положення припинення права загального використання природних об'єктів. Надано визначення підстав припинення права спеціального використання природних об'єктів. Запропоновано новий підхід до класифікації підстав припинення прав громадян щодо спеціального використання природних об'єктів. Розглянуто порядок припинення прав громадян щодо спеціального використання природних об'єктів. Охарактеризовано наслідки припинення прав громадян щодо спеціального використання природних об'єктів. Досліджено гарантії забезпечення права спеціального використання природних об'єктів громадян у процесі їх припинення.

Дата захисту: 15.12.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Шульга Михайло Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (17,94 KB)