Ціна: UAH 100


Рим Олена Михайлівна

Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем правового забезпечення запобігання конкуренції у трудових правовідносинах, а також виробленню пропозицій, спрямованих на їх вирішення. Охарактеризовано розвиток правового регулювання запобігання конкуренції у трудових правовідносинах у різних правових системах. Розкрито поняття нечесної конкуренції у трудових правовідносинах, досліджено форми її прояву та проаналізовано способи її запобігання. Окрему увагу зосереджено на характеристиці угоди про неконкуренцію, зокрема визначенні її умов, форми укладення та суб'єктного складу.

Дата захисту: 12.12.2008

Місце захисту: Львівський національний університет ім. І.Франка

Науковий керівник: Пилипенко П.Д., д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (22,01 KB)