Ціна: UAH 100


Балтаджи Поліна Миколаївна

Юридична мова правозастосовних актів

 

Анотація: У дисертації досліджується юридична мова як невід'ємний чинник правової системи. Мова представлена не лише як лінгвістичне чи юридичне поняття, а й як відбиття мовної свідомості учасників комунікації у правовій сфері. Сформульовано авторське визначення поняття `юридична мова`. Розглядаючи стан юридичної терміносистеми, яка формується сьогодні в Україні, автор звернув увагу на роль і місце дефініцій у текстах правових актів і невизначеність цього питання на нормативному рівні. Обґрунтовано відкритість мовної системи, що дало можливість визнати процеси запозичення та інтернаціоналізації мови явищами позитивного характеру. У порівняльному аспекті досліджено мовно-юридичні характеристики нормативних та правозастосовних актів. Обґрунтовано подвійний характер актів застосування права: державно-владний характер зближує його з нормативним, регулювання конкретної ситуації, свідчить про індивідуальний характер.

Дата захисту: 19.12.2008

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Погрібний Олексій Олексійович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (30,11 KB)