Ціна: UAH 100


Вавженчук Сергій Ярославович

Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню конституційних основ розвитку виконавчої влади в сучасній Україні, характеристиці конституційних принципів виконавчої влади, її конституційно-правового розвитку із врахуванням проголошених Конституцією України орієнтирів державного будівництва щодо формування в Україні демократичної, правової, соціальної держави. Сформульовано визначення конституційних основ виконавчої влади, запропоновано модель конституційно-правового розвитку виконавчої влади в контексті реалізації конституційних принципів її організації та функціонування. Охарактеризовано зміст принципу системності розвитку конституційних основ виконавчої влади в аспекті розширення методології аналізу за рахунок включення до нього проблематики взаємодії виконавчої влади з іншими гілками та органами державної влади. Доведено, що подальший розвиток конституційно-правових основ виконавчої влади повинен бути підтриманий прийняттям ряду нових законодавчих актів, які б чітко внормували обов'язки як окремих органів виконавчої влади, так і державної влади в цілому, щодо забезпечення принципів прозорості та відповідальності перед суспільством. Здійснено аналіз основних передумов та напрямів генезису конституційних основ виконавчої влади в Україні. Окремо розглянути актуальні проблеми конституційно-правового регулювання державної служби в Україні. Розроблено рекомендації в частині вдосконалення чинного законодавства, яке регулює основи функціонування інститутів виконавчої влади, обґрунтовано конкретні пропозиції щодо законів, покликаних сприяти конституційному розвитку виконавчої влади (`Про інформаційну відкритість органів державної влади та її посадових осіб`, `Про основи громадського контролю за діяльністю органів державної влади`, `Про основи державної служби в Україні`) та її наближенню до вимог до сучасних демократичних стандартів.

Дата захисту: 27.11.2008

Місце захисту: Національний університет `Острозька академія`

Науковий керівник: Скрипнюк Олександр Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (22,38 KB)