Ціна: UAH 100


Кужко Олександра Сергіївна

Договір транспортного експедирування

 

Анотація: Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою, яка присвячена дослідженню договору транспортного експедирування за цивільним законодавством України. Уперше на науковому рівні провадиться комплексне дослідження договору транспортного експедирування за цивільним законодавством України. Основною метою дисертаційного дослідження є з'ясування сутності та значення договору транспортного експедиру-вання в сучасних умовах, визначення його ознак і особливостей, теоретичний аналіз зобов'язань, які виникають у процесі укладання, змі-ни або припинення договору транспортного експедирування, відпові-дальності за його порушення, формування пропозицій щодо правового регулювання транспортно-експедиторських відносин у цивільному законодавстві України. У дисертації послідовно досліджуються цивільно-правова характеристика договору транспортного експедирування, співвідношення з іншими подібними явищами. Сформульовано позиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України.

Дата захисту: 04.12.2008

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Ткачук Андрій Леонідович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (25,44 KB)