Ціна: UAH 100


Левченко Юрій Олександрович

Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому комплексі України

 

Анотація: У дисертації проведено комплексне дослідження заходів запобігання злочинам у нафтогазовому комплексі України. Розглянуто сучасний стан та правове регулювання нафтогазового комплексу України, кримінально-правову та кримінологічну характеристику корисливих злочинів, які вчиняються у нафтогазовому комплексі, та їх детермінанти. Запропоновано систему заходів запобігання злочинам у нафтогазовому комплексі України, що являє собою комплекс загальних та спеціальних заходів соціально-економічного, нормативно-правового й організаційно-управлінського характеру. Проведене дослідження має чітко виражений прикладний аспект. За його результатами розроблено методичні рекомендації та пропозиції, які відображено у планах або програмах запобігання злочинам у нафтогазовому комплексі, як на всеукраїнському, так і регіональному рівнях.

Дата захисту: 20.11.2008

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Джужа Олександр Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.08. .


Автореферат (28,30 KB)