Ціна: UAH 100


Погрібний Дмитро Ігорович

Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню актуальних питань теоретичного і правозастосовчого характеру, пов'язаних із виникненням, реалізацією та захистом державою корпоративного права. Дисертація складається з трьох розділів. У першому розділі досліджується еволюція корпоративних прав держави та поняття корпоративного права держави. В другому розділі розглядаються підстави виникнення корпоративних прав держави. Зокрема: приватизація, корпоратизація, реприватизація, спадкування, викуп корпоративних прав (акцій, часток, паїв), конфіскація, передача у державну власність часток (паїв, акцій) статутного фонду суб'єктів недержавної форми власності у разі отримання ними відповідних обсягів бюджетних капітальних вкладень. У третьому підрозділі розглядаються особливості реалізації та захисту корпоративних прав.

Дата захисту: 11.11.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Селіванова Ірина Анатоліївна, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (22,74 KB)