Ціна: UAH 100


Пісьменна Катерина Станіславівна

Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню змісту, напрямків та об'єктів промислової політики держави в сфері суднобудівної промисловості та удосконаленню механізмів її реалізації. У роботі проаналізовано стан, тенденції та світовий досвід державного стимулювання розвитку суднобудівної промисловості як об'єкту господарсько-правового впливу. Виявлені окремі недоліки законодавчого регулювання господарської діяльності підприємств зазначеної галузі промисловості та запропоновано шляхи його вдосконалення. Доведено, що коло об'єктів промислової політики в сфері суднобудівної промисловості має бути розширене, запропоновано спрямувати дію господарсько-правових засобів стимулювання не тільки на суднобудування, а й судноремонт, суднове машинобудування та морське приладобудування, що мають також бути визнані пріоритетними галузями промисловості. Зосереджено увагу на вдосконаленні системи законодавства, а саме необхідності розроблення та прийняття відповідних програм економічного розвитку, що мають складати ієрархічну систему. У дисертації значну увагу приділено дослідженню окремих господарсько-правових засобів промислової політики в сфері суднобудівної промисловості, на підставі яких системно викладений механізм формування галузевої політики держави в цій сфері.

Дата захисту: 11.11.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Задихайло Дмитро Вітольдович, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (21,31 KB)