Ціна: UAH 100


Кабанець Наталія Іванівна

Нормативне поняття суспільного договору.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз історичних, теоретико-правових та філософсько-правових засад договірної теорії держави. Обґрунтування нормативної природи поняття суспільного договору дає змогу визначити контрактну (договірну) теорію держави як юридично-деонтологічну за науково-пізнавальною природою, де поняття суспільного договору виступає логічною категорією, а не історичну теорію походження держави, де поняття суспільного договору виступає історичною категорією. Обґрунтування нормативної природа поняття суспільного договору здійснюється в межах методу трансцендентальної критики. Дається нормативне визначення цього поняття. Вказуються гносеологічні, аксіологічні, методологічні та праксиологічні аспекти його дослідження. Методологічна роль нормативного поняття суспільного договору розкривається через здійснення ним у практиці функції корегування прикладних положень політики права. Зокрема, у зв'язку з нормативним поняттям суспільного договору розглядаються актуальні питання конституційної реформив Україні.

Дата захисту: 18.11.2008

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Козюбра Микола Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (27,69 KB)