Ціна: UAH 100


Твердохліб Ігор Миколайович

Методика розслідування крадіжок, учинених в умовах надзвичайних ситуацій

 

Анотація: У дисертації на основі вивчення законодавства, літературних джерел, результатів узагальнення правоохоронної практики проведене комплексне і системне дослідження методики розслідування крадіжок, учинених в умовах надзвичайних ситуацій, з розробленням рекомендацій, спрямованих на ефективне вирішення завдань кримінального судочинства. Розглянуто теоретичні, правові та організаційні основи розслідування крадіжок, учинених в умовах надзвичайних ситуацій. Визначено криміналістичну характеристику, її структуру та зміст, типові слідчі ситуації, організацію і тактику проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування крадіжок, учинених в умовах надзвичайних ситуацій. Досліджено криміналістичні засоби та прийоми розслідування крадіжок, учинених в умовах надзвичайних ситуацій. Надано рекомендації щодо розслідування цього виду злочину. На основі проведеного дослідження запропоновано авторське бачення розв'язання низки дискусійних питань, обґрунтовано нові наукові положення, що розвивають теорію кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності.

Дата захисту: 20.11.2008

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Кузьмічов Володимир Сергійович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (22,59 KB)