Ціна: UAH 100


Герасимчук Олег Павлович

Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України

 

Анотація: Дисертація є комплексним дослідженням реалізації диспозитивності потерпілим у кримінальному судочинстві. Проаналізовано ґенезу диспозитивного начала у кримінальному судочинстві України, його зв'язок з типом кримінального процесу, розвиток наукових досліджень згаданого поняття та його сутності. Зроблено висновок про відповідність проявів диспозитивності ознакам принципу кримінального процесу. Розвинуто положення про вертикальну і горизонтальну класифікації елементів структури диспозитивності, розроблено класифікацію за суб'єктами. Проаналізовано публічні та диспозитивні засади набуття особою статусу потерпілого. Отримала розвиток ідея запровадження інституту правонаступництва у кримінальний процес. Для більш ефективної реалізації та гарантування прав і законних інтересів потерпілого обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного КПК України та до проекту КПК.

Дата захисту: 17.11.2008

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Михайленко Олександр Романович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (21,97 KB)