Ціна: UAH 100


Паламар Любов Вячеславівна

Криміналістична профілактика злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів.

 

Анотація: Дисертація є монографічним дослідженням криміналістичної профілактики злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів. У дисертації розглянуто низку теоретичних положень та практичних рекомендацій, сформульованих у результаті комплексного аналізу судово-слідчої практики останніх років, наукових досліджень у сфері боротьби зі злочинами у сфері економіки, зокрема, злочинами, пов'язаними з незаконним отриманням банківських кредитів. У дисертації визначено сутність криміналістичної профілактики та її місце в системі криміналістики. Вивчено та узагальнено елементи криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів, які мають важливе значення для формування методики їх профілактики. Визначені поняття і структура методики криміналістичної профілактики та досліджені причини та умови, що сприяють вчиненню зазначених злочинів. Встановлено комплекс методів, прийомів та заходів, які здійснюються з метою виявлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів. Розроблено пропозиції і рекомендації вдосконалення криміналістичної профілактики злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів.

Дата захисту: 17.11.2008

Місце захисту: Донецький юридичний інститут ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка

Науковий керівник: Клименко Ніна Іванівна, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (23,50 KB)