Ціна: UAH 100


Цимбрівський Тарас Степанович

Дотримання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві.

 

Анотація: В дисертації досліджуються актуальні проблеми сучасного міжнародного права, пов'язані із дотриманням суб'єктами міжнародного права міжнародно-правових зобов'язань передбачених принципами територіальної цілісності та непорушності кордонів. На основі аналізу історичних етапів розвитку принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів встановлені особливості формування цих принципів в контексті загальної історії міжнародного права. Особливу увагу приділено дослідженню нормативних приписів принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів, а також їх об'єкту, суб'єкту, їх функціям в міжнародно-правовому регулюванні. Розглядаються питання проблемного характеру щодо виконання зобов'язань передбачених принципами територіальної цілісності та непорушності кордонів через їх співвідношення з іншими принципами міжнародного права, зокрема принципом права націй (народів) на самовизначення та принципу заборони застосування сили або погрози нею. Окремо аналізуються особливості імплементації принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у внутрішньодержавне право України та практику України у сфері підтримання та збереження територіальної цілісності. Встановлено основні внутрішні та зовнішні загрози та виклики територіальній цілісності та непорушності кордонів України, які існують на сучасному етапі міжнародних відносин.

Дата захисту: 17.11.2008

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Репецький Василь Миколайович, к.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (21,43 KB)