Ціна: UAH 100


Кравченко Алла Петрівна

Антропологічний принцип у філософії права

 

Анотація: У дисертації здійснено комплексний аналіз сутності та змісту антропологічного принципу у філософії права, визначено його статус, специфіку й світоглядно-методологічне значення для становлення актуальних напрямків правової думки певних її періодів. На основі аналізу різних способів осмислення цього принципу запропонована загальна концепція його реалізації у філософсько-правовому пізнанні та практичному перетворенні вітчизняної правової реальності, зорієнтованої на розкриття гуманістичного смислу права. Обґрунтовані пріоритетні завдання правової освіти й виховання з позицій антропологічного принципу, які полягають у максимальному сприянні наближення людини до розуміння сутності права й спонуканні до реалізації нею усвідомленої правової культури та ефективного й постійного відтворення його гуманістичної природи й призначення.

Дата захисту: 04.11.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Титов Володимир Данилович, д.філос.н., проф., 09.00.01. .


Автореферат (24,13 KB)