Ціна: UAH 100


Масін Віктор Миколайович

Проблеми правового забезпечення розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню окремих питань становлення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в умовах ринкової економіки України. Аналізуються проблеми законодавчого забезпечення розвитку обслуговуючої кооперації в сільському господарстві, визначаються поняття `сільськогосподарський обслуговуючий кооператив`, `аграрна біржа у формі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу`, `агроторговий дім у формі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу`, `кредитний кооператив у формі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу` тощо. Досліджуються питання правосуб'єктності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх окремих форм за сучасних умов. Особлива увага приділена вивченню питань неприбутковості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також сучасних тенденцій розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Дата захисту: 14.11.2008

Місце захисту: Одеський національний університет

Науковий керівник: Погрібний Олексій Олексійович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (25,80 KB)