Ціна: UAH 100


Макаренко Ганна Володимирівна

Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню формування, цивільно-правової характеристики, поняття та функцій способу забезпечення виконання зобов'язань - завдатку. У ній проаналізовано стан цивілістичних наукових та практичних джерел, в яких було в той чи іншій мірі досліджено способи забезпечення виконання зобов'язань як такі, та задаток, зокрема, та доведено, що досі не мало місце комплексне вивчення відповідного інституту в рамках самостійного дослідження в національній цивілістичній науці. З урахуванням цієї обставини розглянуто характеристику та існуючі види способів забезпечення виконання зобов'язань та місце завдатку як їхнього самостійного виду в цивільному праві. Детально проаналізовані умови застосування завдатку в різних правочинах. Запропоновано авторське бачення договорів про завдаток, які можуть використовуватися в практиці. Сформульовано поняття завдатку, авторське бачення функцій, що виконує завдаток, його механізм дії, запропоновані шляхи удосконалення чинного законодавства при забезпеченні завдатком договірних зобов'язань.

Дата захисту: 17.10.2008

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (23,11 KB)