Ціна: UAH 100


Кохан Наталія Василівна

Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення.

 

Анотація: `У дисертації комплексно досліджено поняття та класифікацію гарантій здійснення трудових прав працівників. Здійснено аналіз правового регулювання гарантій трудових прав працівників в актах зарубіжного законодавства. Досліджено співвідношення юридичних гарантій з гарантійними та компенсаційними виплатами. Поділ гарантій у сфері праці в залежності від стадії розвитку трудових правовідносин покладений в основу побудови другого розділу. На основі даного критерію досліджені гарантії, що забезпечують виникнення трудових правовідносин та проблеми їх реалізації: здійснено удосконалення правового регулювання гарантій, що забезпечують виконання працівниками покладених на них обов'язків, досліджено правові проблеми реалізації гарантій, що забезпечують зміну трудових правовідносин, запропоновано шляхи удосконалення юридичних гарантій, що забезпечують припинення трудових правовідносин, сформульовано моделі правових норм, що регулюватимуть трудові права працівників у новому Трудовому кодексі України.``

Дата захисту: 18.10.2008

Місце захисту: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Науковий керівник: Хуторян Наталія Миколаївна, д.ю.н., пров.н.с., 12.00.05. .


Автореферат (27,17 KB)